ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ปีงบประมาณ 2566

คลิก / สแกน

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด Best Practice ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566

354432572_618833126873073_2362641251127874171_n.mp4